Jonbuoy Recovery Module

 

Rädda en man överbord kan vara en mycket riskfylld operation för både besättningen och den skadade, oavsett fartygets storlek. Jonbuoy Recovery Module är utformad för att göra detta till en enkel operation och samtidigt öka viktig synlighet och flytkraft för personen i nöd. Accepteras som en direkt ersättning för en traditionell danbuoy, hästsko, drivankare, ljus och vissla, som anges inom ISAFoffshore särskilda bestämmelser.

Funktioner:

 • Automatisk uppblåsning
 • Automatisk ljus
 • Lyftring
 • SWL av 200 kg
 • Retroflective bindning
 • Stor ballast ficka
 • 5m viktad kastlinan
 • Ompackningsba
 • Kompakt och lätt
 • Slimline behållare
 • R10 fästpunkt

 

Finns i 4 variationer i Akterpulpit och skott fästen med vit eller kol stil hölje.